Gambling.

Gambling Act 2005 har skapt et nytt system for lisensiering og regulering. Det opphever Betting, Gaming & amp; Lotterier Act 1963, Gambling Act 1968 og Lotteries and Amusements Act 1976.

Gambling er ulovlig i Storbritannia, med mindre det er tillatt av:

Tiltakene i loven: eller Tiltakene som finnes i National Lottery Act 1993; eller i henhold til lov om finansielle tjenester og markeder 2000.

To lovbrudd er etablert ved loven:

Tilbyder fasiliteter for gambling eller Bruke det samme uten tillatelse.

Loven har introdusert en enhetlig regulator for gambling i Storbritannia – Gambling Commission-nettstedet, og et nytt lisensregime for gambling (som skal utfores av Kommisjonen eller av Lisensmyndighetene, avhengig av saken a v re lisensiert). Gambling Commission kan kontaktes for rad via lenken ovenfor.

Kommisjonen er ansvarlig for a gi operative og personlige lisenser til kommersielle gamblingoperatorer, personell som arbeider i bransjen og litt storre spill.

Lisensieringsmyndighetene har nye myndigheter til a lisensiere gamblinglokaler innenfor deres omrade, samt a drive funksjoner i forhold til lavere spill og etterlevelse av loven innenfor deres omrade.

Loven fastsetter tre lisensmal, som ligger til grunn for funksjonene som Kommisjonen og Lisensieringsmyndighetene skal utfore. Disse malene er sentrale for det nye regelverket. De er:

hindre gambling fra a v re kilden til kriminalitet eller lidelse, v re assosiert med kriminalitet eller uorden, eller bli brukt til a stotte kriminalitet; sikre at gambling gjennomfores pa en rettferdig og apen mate; og beskytte barn og andre sarbare personer fra a bli skadet eller utnyttet av gambling.

Det ma papekes at folkehindre og offentlig sikkerhet ikke er inkludert i disse malene, og Radet kan ikke ta hensyn til disse i eventuelle representasjoner som kan mottas nar det sokes om lisens.

Ta kontakt med lisensgruppen hvis du trenger mer informasjon, avklaring eller soknadsskjema som skal sendes per post.

Mertons pengepolitiske uttalelse.

Radets uttalelse om pengepolitikk tradte i kraft 31. januar 2013.

Kopi av denne policyen er tilgjengelig ved soknad pa Merton Civic Centre, London Road, Morden, SM4 5DX.

Kontakt oss.

London Borough of Merton.

1. etasje vedlegg.

Merton Civic Center.

Telefon: 020 8545 3969.

Var denne siden nyttig?

Denne siden ble sist oppdatert fredag 10. juli 2015.


Hi! Do you want to play in the most popular casino? We gathered it for you. Click here now!