Blackjack Strategi.

Blackjack strategier eliminerer det meste av husets fordel. Da datamaskinen ble oppfunnet, var spillerne i stand til a simulere millioner av hender og dermed utregne den optimale strategien. Klikk her for a bruke var strategiutregner, slik at du kan fa noyaktig den Blackjack-strategien som passer til din foretrukne variant.

Basal Blackjack strategi er basert pa statistisk analysator og det faktum at spilleren kan velge a fordoble og splitte nar det er gunstig, og at Blackjack betaler 3: 2. Dealeren har ikke disse mulighetene sa det er her, vi henter var fordel tilbake og det er her hvor bruk av riktig strategi er avgjorende betydning.

It is a mathematical fact that the dealer has more than 35% chance of going over 21 if his upward card is 3, 4, 5 or 6, leaving it to players with more than 65% to win the hand. Deraf kommer selvfolgelig hvis din hand har en verdi pa 13-16, bor du sta mot forhandlerens svage & # 8221; kart.

You have the advantage of being able to stand at 13-16, while the dealer SKAL pulls. Hvis dealerens oppadvendte kort er 7, 8, 9, 10 eller Es, bor du trekke enda et kort da det er stor sjanse for at hans nedadvendte kort har verdien 10.

Variabler i reglerne der pavirker Blackjack strategien.

Det er visse variabler som endrer kasinoets fordel, en eller annen vei, og har derfor effekt pa den optimale Blackjack-strategien. bl.a .:

Antall kort brukt Star dealeren pa soft 17? (A, 6) Pa hvilke kort ma du doble? Ma du overgi deg, og er det tidlig eller sen overgivelse?

Hvis du bruker den optimale strategien, reduserer du husets fordel mest mulig. Under spesielle forhold, kan du ogsa fa fordel over huset (uten a telle kort).

Basale strategier:

Det er et grunnleggende regelsett som gjelder for alle varianter av Blackjack:

You must always stand 17 and better Always pull 12-16 if the dealer has 7 or better You must always drag 8 or less.

You must always double at 11, except when the dealer has an Es You must always double at 10 when the dealer has 9 or less You must always double at 9 when the dealer has 6 or less.

Du ma alltid splitte 8’ere og Esser Du ma ALDRI splitte 10’ere og 5’ere Du ma alltid splitte 2’ere og 3’ere, nar dealeren har 4, 5, 6 eller 7.


Hi! Do you want to play in the most popular casino? We gathered it for you. Click here now!