Anti-Martingale system.

Anti-Martingale-strategien er et pengeadministrasjonssystem basert pa a oke handelsvolumet ved fortjeneste og redusere volumet ved tap. Denne strategien er motsatt av Martingale-systemet, noe som inneb rer a oke handelsvolumet hvis stillingen gar tapt. Hvis en handelsmann bruker en standard Anti-Martingale-strategi, bor han eller hun fordoble volumet, men antall trinn varierer. Bade Forex nybegynnere og profesjonelle bruker dette pengestyringssystemet (MM) i stor grad.

Beskrivelse av Anti-Martingale-systemet.

Denne pengestyringsmetoden inneb rer at hvis du bestemmer inngangspunktet riktig, bor du oke volumet ved a apne nye stillinger i samme retning som n r tidligere lonnsomme stillinger (Se bilde 1). Du bestemmer nivaet for a lukke pa egen hand. Den forste okningen av volumet skal gjores etter den andre lonnsomme posisjonen. Som regel dobler en forhandler volumet. Dermed oker volumforhoyelsen i en rekke lonnsomme handler en god sjanse til a utvide innskuddet raskt. Deretter er det viktig a ta hensyn til mengden innskudd, en trinnstorrelse og andre indikatorer. Det er med andre ord nodvendig a beregne antall stillinger du kan apne samtidig. Derfor anbefales det ikke a apne flere tre bransjer samtidig. Du bor beregne alt for du apner en posisjon.

Bilde 1. Forhoyelsen av volumet i Anti-Martingale-systemet.

Ved tap reduserer du volumet til startnivaet. Dette gir deg ikke mulighet til a miste pengene dine raskt hvis prediksjonen av prisbevegelsen var feil. Det er viktig a forsta at volumokningen ikke kan fortsette uten ende. Vanligvis handler handelsmenn oke volumet i to eller tre ganger og deretter komme tilbake til det opprinnelige nivaet. Det bidrar til a beskytte innskuddet, fordi trenden ikke kan v re konstant, og en slik strategi gjor det mulig a minimere tap ved trend reversering.

Fordeler og ulemper med Anti-Martingale-strategien.

Den viktigste fordelen med Anti-Martingale-systemet er en mulighet til a oke innskuddet ditt raskt med noen fa skritt. Dette pengestyringssystemet ligger til grunn for mange handelsstrategier, for eksempel handel med fast prosentandel, fast stilling etc. Hvis forholdene er ugunstige, star en n ringsdrivende overfor minimal risiko, fordi det ikke oker volumet. Mens en rekke lonnsomme stillinger gir et sv rt godt overskudd.

Selv om Anti-Martingale-strategien har noen ulemper. For eksempel, hvis markoren er flatt, gir dette pengerhandteringssystemet ikke anledning til a tjene, fordi lonnsomme og tapsposisjoner vil skifte. Derfor er det nodvendig a beregne inngangspunkter pa riktig mate for ikke a la posisjonene dine ga tapt.

Du vil ogsa v re interessert i:

Ikke en klient enna?

DEMO ACCOUNT KOM.

Reproduksjon av innholdet er bare tillatt med aktiv hyperkobling til original kilde.

Finansielle tjenester leveres av Riston Capital LTD. Tjenester beskrevet pa var nettside er ikke tilgjengelige i Irak, Japan, Nord-Korea, EU, Storbritannia og USA.


Hi! Do you want to play in the most popular casino? We gathered it for you. Click here now!